wrapper

Welcome to SME Development Agency

စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

Category: Right menu

(၁) စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ (၁)

(၂) စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆပ်ကော်မတီ (၂)

(၃) စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုဆပ်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၄) မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဆပ်ကော်မတီ လုပ်ငန်းတာဝန်များ။

(၅) လယ်ယာသုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုး‌ရေးဆပ်ကော်မတီ လုပ်ငန်းတာဝန်များ။

(၆) စားသောက်ကုန် အထည်အလိပ်နှင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆပ်ကော်မတီ လုပ်ငန်းတာဝန် များ။

(၇) နေထိုင်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆပ်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ။

(၈) လျှပ်စစ်/အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဆပ်ကော်မတီ။

(၉) သံနှင့် သံမဏိလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆပ်ကော်မတီ။

(၁၀) ရော်ဘာနှင့် ရော်ဘာပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆပ်ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်များ။

(၁၁) အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆပ်ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်များ။

(၁၂) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မြှင့်တင်ရေးဆပ်ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်များ။

(၁၃) စွန့်ပစ်ပစ္စည်း/သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မြှင့်တင်ရေး ဆပ်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ။

(၁၄) စက်မှုဇုန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆပ်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ။

(၁၅) ဆပ်ကော်မတီ ( ၁၂ ) ရပ် ( ဌာနဆိုင်ရာ )

Incubation Center

အမှတ်(၅)၊ သလ္လာဝတီလမ်း၊ (၇) မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း-(၀၁)၆၆၀၀၄၁၊ ၆၅၅၇၀၆၊ ၆၆၅၈၁၀

Photo Gallery

နေပြည်တော်ရုံး

 • iconစက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ ရာဇဌာနီလမ်း၊ နေပြည်တော်
 • iconThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • icon၀၆၇-၄၀၈၁၂၈၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၉၄ ၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၉၅
 • iconMonday - Friday: 9 : 30AM - 16PM
  Saturday - Sunday: Closed

ရန်ကုန်ရုံး

 • icon၃၅ ဘီ/၁၅၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
 • iconThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • icon၀၁- ၅၅၉၂၃၉၊ ၈၆၀၃၈၂၆၊ ၈၆၀၃၈၂၇၊ ၅၄၆၀၅၁(ဖက်စ်)
 • iconMonday - Friday: 9 : 30AM - 16PM
  Saturday - Sunday: Closed