wrapper

Welcome to SME Development Agency

ထပ်မံတိုးချဲ့လျက်ရှိသည့်စက်မှုဇုန်(၆)ဇုန်

(၁၉)   ရတနာပုံစက်မှုဇုန် (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)။

  (၂၀)   နေပြည်တော်စက်မှုဇုန် (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)။

  (၂၁)    ပုဏ္ဏားကျွန်းစက်မှုဇုန် (ရခိုင်ပြည်နယ်)။

  (၂၂)   ဘုရားသုံးဆူစက်မှုဇုန် (ကရင်ပြည်နယ်)။

  (၂၃)   နမ့်အွန်စက်မှုဇုန် (ရှမ်းပြည်နယ်)။

  (၂၄)    မြဝတီစက်မှုဇုန် (ကရင်ပြည်နယ်)။

Incubation Center

အမှတ်(၅)၊ သလ္လာဝတီလမ်း၊ (၇) မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း-(၀၁)၆၆၀၀၄၁၊ ၆၅၅၇၀၆၊ ၆၆၅၈၁၀

Photo Gallery

နေပြည်တော်ရုံး

 • iconစက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ ရာဇဌာနီလမ်း၊ နေပြည်တော်
 • iconThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • icon၀၆၇-၄၀၈၁၂၈၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၉၄ ၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၉၅
 • iconMonday - Friday: 9 : 30AM - 16PM
  Saturday - Sunday: Closed

ရန်ကုန်ရုံး

 • icon၃၅ ဘီ/၁၅၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
 • iconThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • icon၀၁- ၅၅၉၂၃၉၊ ၈၆၀၃၈၂၆၊ ၈၆၀၃၈၂၇၊ ၅၄၆၀၅၁(ဖက်စ်)
 • iconMonday - Friday: 9 : 30AM - 16PM
  Saturday - Sunday: Closed